Om oss

Genom Saxo fortsätter vi familjetraditionen av innovativt entreprenörskap, vi vill skapa morgondagens företag.

Saxos centrala värden är respekt, flexibilitet och långsiktighet.

Vi respekterar människovärdet och miljön, vi ser på helheten i våra verksamheter och beaktar berörda parter på ett förtroendefullt sätt i strategiska beslut. Vi är flexibla och anpassar oss till förändringar, vi tror på en positiv framtid. Saxo är ett familjeföretag som tillhör både de nuvarande och kommande generationerna. Därför är det naturligt för oss att utgå från hållbar utveckling och ett kundnära företagarperspektiv.

Jari Vuorinen är Saxos verkställande direktör.