Affärsområden

Avtalsproduktion av krävande formgjutna plastkomponenter inom hälsovårdsbranchen, elektrotekniska- och säkerhetsindustrin.

 

Förmedling av sjukhus- och laboratoriematerial

Mekalasi Oy verkar som distributör inom häslovårdsbranchen. I produktsortimentet finns konsumtionsprodukter för sjukhus och laboratorier samt apparatur för hälsovården. En betydande del av produktsortimentet är provtagningsprodukter. Mekalasis kunder är främst sjukhus, laboratorier, hälsocentraler och läkarstationer.

 


FASTIGHETER OCH FINANSIELLA INVESTERINGAR

Saxo äger industrifastigheter i Finland och Estland.