Historia

2018 Tytäryhtiö Mekalasi ostaa Risto Vesalainen Oy:n koko osakekannan.
2017 Tytäryhtiö Mekalasi ostaa Pragmatic Oy ja Slangar Nordic Oy:n liiketoimminnot.
2014 Fredrik Björnberg lapsineen ja lapsenlapsineen lunastaa Saxon koko osakekannan.
2013 Saxo myy omistuksensa vesivoimayhtiö Pato Oy:stä. Vesivoimayhtiö omistaa voimalaitokset Myllykoskella sekä Vuolenkoskella.
Kaivostoimintaa Kaivostoimintaa Kaivostoimintaa
2011 Saxo myy muiden osakeomistajien kanssa Myllykoski Oyj:n sekä Rhein Papier Gmbh:n UPM:lle. Myllykoski Oyj on kansanvälinen paperiyhtiö jolla on tuotantoa myös USA:ssa ja Saksassa, ja joka työllistää noin 2400 henkilöä. Konsernin liikevaihto on 1,1 miljardia euroa.
2005 Tytäryhtiö Plastone Oy laajentaa toimintaansa Viroon ja perustaa uuden tehtaan Saueen.
1996 Myllykosken vesivoimayhtiö Pato myydään osakkaille jotka investoivat vesivoimalaitoksen laajentamiseen ja modernisointiin.
Historia 9 Historia 12 Historia 14
1988 Ruskealan Marmori Oy sekä talkkituotanto Luikonlahdella myydään Partekille. Loukolammen ja Kalkkimaan maanparannuskalkki siirtyy Saxolle.
1982 Saxo Oy perustetaan. Heinon Kiviliike sekä Lapin Marmori ostetaan.
Saxo ostaa myös Kellankosken voima Oy:n. Kaupan myötä siirtyvät myös Mekalasi Oy ja Plastone Oy Saxon omistukseen.
1978 Carl Gustaf Björnberg siirtyy eläkkeelle ja hänen lapsensa Fredrik, Carl, Hans ja Marina jatkavat yritystä.
Historia 10 Historia 11 Historia 13 Historia 15
1968 Kaivostoiminta Luikonlahden kuparikaivoksessa Kaavin kunnassa alkaa. Geologiksi opiskellut Fredrik B muuttaa Luikonlahdelle. Toiminta jatkuu vuoteen 1983 jolloin kupariesiintymä on ehtynyt, tämän jälkeen alkaa talkinjalostus ja malminetsintää jatketaan. Luikonlahden toiminnot saavat uudet omistajat, mutta rikastamo toimii edelleen.
1952 Yhtyneet Paperitehtaat jakautuu kahdeksi yhtiöksi ja Myllykoski Oy:stä tulee yksityisomisteinen perheyhtiö CG Björnbergin suvun omistuksessa. CG siirtyy yhtiön toimitusjohtajaksi. Jaon yhteydessä Ruskealan Marmori Oy:stä tulee CG:n ja hänen lastensa omistama holdingyhtiö joka omistaa noin kolmanneksen Myllykoski Oy:stä.
1944 Ruskealan kalkkitehdas ja louhos, tuolloin Euroopan merkittävimpiin lukeutuva laitos, menetetään rauhan myötä Neuvostoliitolle. Fredrik Björnberg on ostanut Ruskealan osakekannan 1910, ja hänen poikansa CG on 30-luvulla kehittänyt ja modernisoinut kalkkilouhoksen toimintaa. Toiminta jatkuu Kerimäen Louhen kalkkitehtaalla.